Productie in Eigen Beheer (PIEB)

 

Wanneer je een audioproductie wilt laten dupliceren op cassettebandjes is er sprake van mechanische reproductie. Hierbij heb je al heel snel te maken met auteursrechten en de bijkomende organisaties die deze rechten beheren. In Nederland is dat Stemra; in België is dit SABAM. Duitsland heeft GEMA en in Frankrijk heet het SACEM. Op de website van Buma-Stemra vind je een lijst met wereldwijde auteursrechtenorganisaties.

Eigenlijk is het heel simpel: iedereen die muziek op een drager (LP, cassette of CD) wil laten reproduceren, dus verveelvoudigen, moet dit melden bij Stemra. Wanneer de componist en/of tekstschrijver is aangesloten bij Stemra of één van de zusterorganisaties, moet een vergoeding worden afgedragen per gereproduceerde drager. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de verkoopprijs van het product. Stemra zorgt ervoor dat die vergoeding bij de rechthebbende terecht komt. Dit betekent dat je als geregistreerde Stemra-artiest een vergoeding moet betalen over je eigen werken, die je achteraf van Stemra weer terug krijgt.

Wie niet is aangesloten bij een platenmaatschappij met een BIEM contract, brengt muziek uit onder een Productie in Eigen Beheer (PIEB). Hiervoor dient de productie te worden aangemeld bij Stemra. Is de componist Stemra lid, dan moet de vergoeding rechtstreeks met Stemra worden verrekend. De Bandjesfabriek speelt als producent geen rol in deze verrekening. Is de componist geen lid, dan hoeft er geen vergoeding te worden betaald. Wel moet de productie altijd worden aangemeld bij Stemra. Dat kan middels het formulier Productie in Eigen Beheer, eventueel aangevuld met de Niet Stemra Verklaring.

Ga direct naar het online invulformulier Productie in Eigen Beheer (PIEB)