Op deze pagina kun je online alle gegevens invullen voor een Productie in Eigen Beheer via De Bandjesfabriek. Wij controleren de gegevens en sturen deze door naar Stemra.

 • 1. Gegevens over de aanvrager

  Hier vult u alle gegevens in van de aanvrager die de opdracht geeft tot duplicatie van deze audioproductie. Dit kunt u zelf zijn als artiest of vertegenwoordiger van de band, of een vertegenwoordiger van de platenmaatschappij of andere betrokken opdrachtgever.
 • 2. Gegevens over de productie

  Hieronder vult u de gegevens in van de audioproductie waarvoor u een opdracht tot duplicatie geeft aan De Bandjesfabriek.
 • VolgnummerTitel dragerSerie/catalogusnummer 
  Nieuwe rij toevoegen
 • 3. Repertoire-opgave Productie in Eigen Beheer

  Op deze repertoire-opgave dient u de oorspronkelijke titels van de werken op te geven, alsmede de naam en voornamen van de componist(en) en tekstdichter(s). Als het gaat om uitgegeven werken, dan ook de naam van de desbetreffende uitgever van het werk. Kort geen titels of namen af en gebruik geen groepsnamen en/of artiestennamen, maar persoonsnamen. Vermeld niet alleen achternamen, maar ook voorletters en/of voornamen (voluit). Dit laatste is vooral belangrijk bij nieuw uit te brengen Nederlands repertoire. Bij medley's dient u alle titels apart te vermelden, dus inclusief componisten, tekstdichters, muziekuitgeverijen, tijdsduur.
 • NummerTijdsduurTitelUitvoerende(n)Componist(en)Tekstdichter(s)Bewerker(s)Serie/catalogusnr. 
  Nieuwe rij toevoegen
 • 4. Niet Stemra verklaring (optioneel)

  Indien de werken in deze audioproductie niet zijn beschermd door Stemra of één van de wereldwijde zusterorganisaties, kunt u hiervoor een niet-Stemra verklaring invullen. Dit betekent dat de werken vrij van rechten zijn en er geen Stemra vergoeding hoeft te worden afgedragen. Dit is het geval bij klassieke werken (ouder dan 70 jaar) en bij werken die zijn gecomponeerd en geschreven door artiesten die niet bij Stemra zijn aangesloten. Let op: Stemra controleert deze aanmeldingen op juistheid, wees er dus zeker van dat de werken rechtenvrij zijn wanneer u ze hieronder vermeld. Indien er alsnog rechten gelden voor de reproductie van een of meerdere werken, kunt u hier van Stemra een naheffing over krijgen.
 • In de linker kolom vult u de titel van het werk in, dat rechtenvrij wordt gereproduceerd. In de rechterkolom vermeldt u of de rechthebbende de componist is, tekstdichter, of beide.
  TitelComponist en/of tekstdichter? 
  Nieuwe rij toevoegen
 • Ondergetekende verklaart niet te zijn aangesloten bij een auteursrechtelijke organisatie die reproductierechten regelt. De mechanische reproductierechten van zijn/haar werken voorkomende op onderstaande productie dienen derhalve rechtstreeks te worden geregeld. Indien ondergetekende zich later alsnog aansluit, zal ondergetekende geen aanspraak met terugwerkende kracht maken op de mechanische productierechten van zijn/haar werken voorkomende op de onderstaande productie voor onderstaand aantal. Deze verklaring geldt exclusief voor dit aantal van deze productie. Deze verklaring is niet geldig indien blijkt dat ondergetekende wel is aangesloten bij een auteursrechtelijke organisatie die reproductie-rechten regeld. In dat geval gelden onderkort de voorwaarden zoals gesteld in de overeenkomst (Intermediair) Productie in Eigen Beheer.