Stemrakosten

In Nederland wordt het auteursrecht van muziek- en tekstschrijvers beschermd door Buma/Stemra. Buma houdt zich bezig met de vergoeding voor het reproduceren van muziek en Stemra houdt zich bezig met de vergoeding bij verveelvoudiging van muziek.

stemrakosten

Voor het vastleggen van muziek op een geluidsdrager moet altijd toestemming worden gevraagd aan Stemra. Zonder toestemming van Stemra mag de geluidsdrager namelijk niet geproduceerd worden. Wanneer u zelf de Stemra aanvraag doet, kan dit een vertraging van soms enkele maanden opleveren alvorens u de productie kunt starten. De Bandjesfabriek is Stemra intermediair en kan het hele Stemra traject voor u afhandelen. Tevens kunnen wij, in geval van beschermd werk, de afdracht van Stemrakosten voor u regelen. Dit alles met minimale vertraging van uw productie.

Beschermde werken

Voor het dupliceren van muziek van componisten en tekstschrijvers die lid zijn van de Stemra (of in Belgie: Sabam) moeten rechten worden afgedragen, ook wanneer u als Stemra lid uw eigen werken laat dupliceren. Het grootste deel van die vergoeding krijgt u als rechthebbende namelijk weer terug. Hoe hoog de Stemra bijdrage is, is afhankelijk van het aantal werken en de lengte ervan. Een overzicht van de geldende Stemrakosten voor cassettebandjes ziet u hieronder.

Stemra tarief voor cassettebandjes

Soort
Cassette
Maximale
speelduur
(min.)
Maximaal
aantal
werken
Verkoop-
prijs
(€)
Verschuldigd
per stuk
(€)
Single 8 2 n.v.t. 0,22
Maxi-single 12 3 n.v.t. 0,25
Maxi-single 16 4 < 4,55 0,27
Maxi-single 16 4 > 4,55 zie muziekcassette
EP-cassette 30 6 < 4,55 0,34
EP-cassette 30 6 > 4,55 zie muziekcassette
Muziekcassette 60 16 < 5,70 0,48
Muziekcassette 60 16 < 6,85 0,54
Muziekcassette 60 16 < 7,95 0,64
Muziekcassette 60 16 < 9,10 0,73
Muziekcassette 60 16 < 11,35 0,82
Muziekcassette 60 16 < 13,65 0,91

 

Onbeschermde werken

Wanneer u onbeschermde werken wilt vastleggen op een muziekdrager, hoeft u geen Stemra rechten te betalen. Wel moet u voor uw productie toestemming vragen bij Stemra. Dit geldt ook wanneer u, als niet-Stemra lid uw eigen werk wilt vastleggen. Stemra controleert dan uw (niet)lidmaatschap en verleent toestemming voor de reproductie.

Laat u onbeschermde muziek kopiëren, vermeld dan duidelijk dat dit het geval is.

Productie in Eigen Beheer

Platenmaatschappijen hebben vaak een doorlopend BIEM contract met Stemra en gebruiken dit voor het verrekenen van auteursrechtenvergoeding. Zelfstandige artiesten, bands en onafhankelijke labels hebben dit vaak niet. Hun releases worden ook wel Producties in Eigen Beheer genoemd. Deze PIEB is eigenlijk een directe en eenmalige aanmelding bij Stemra om een productie te registreren voor reproductie.

Wanneer een opdracht in productie wordt genomen door De Bandjesfabriek, dient de PIEB bij Stemra te worden aangemeld. Eventuele te betalen rechten worden door Stemra zelf rechtstreeks met de opdrachtgever verrekend. U ontvangt dus, indien van toepassing, achteraf een Stemra factuur over deze productie. Meer over de Productie in Eigen Beheer kun je lezen op onze speciale pagina. We hebben zelfs een online invulformulier voor de PIEB aanmelding.

Meer infomatie

Voor meer informatie kunt u een folder aanvragen bij Stemra (tel: 023-7997999, afd. loonpersingen). Op de website van Buma/Stemra vindt u meer informatie over vergoedingen en producties in eigen beheer.